Internet

Dende a Biblioteca

45 Minutos

É o tempo de cada sesión

Internet

Mozilla Firefox para navegar por Internet

Ofimática

Os computadores teñen instalado o paquete ofimático LibreOffice, para traballar sobre texto, follas de cálculo, presentacións…

Normas para o uso dos computadores

– Son poucas e son básicas –

 

O tempo máximo por persoa é de 45 minutos ao día

Unha soa persoa por computador

É necesario presentar o carné da Biblioteca

O servizo é para maiores de 12 anos

Os menores de 12 anos deben de estar acompañados sempre dun adulto

O incumprimento destas normas ou mostrar calquera actitude contraria ao benestar do resto de usuarios será motivo de expulsión do servizo e da Biblioteca