Hemeroteca

Actualidade e retrospectiva

i

Prensa e revistas

Lectura de prensa e revistas na sala

Prensa nacional e rexional con revistas de distintos ámbitos

m

Servizo de Depósito

No Depósito almacenamos a prensa dos últimos 6 meses. Mediante o servizo de petición anticipada é posible consultar fondos na Biblioteca

Prensa Dixital

A través de eBiblio é posible acceder a 21 periódicos, entre nacionais, rexionais, deportivos e económicos

Cabeceiras rexionais

Cabeceiras nacionais

Volumes na Biblioteca

Volumes no Depósito

A Biblioteca Pública Municipal de Cacabelos ofrece un servizo de hemeroteca co que facilitar o acceso á prensa diaria de hoxe e de onte.

Actualmente, o servizo de hemeroteca a prensa dos seis últimos meses. O mes en curso sirvese no mommento e os 5 meses restantes a través da petición anticipada para fondos en depósito

O noso fondo de hemeroteca comprende:

Prensa: Diario de León e El Mundo

Revistas: Añada, Cuadernos de arquitectura, I Love English, Leer, Mi Biblioteca, Mujer hoy, Mundo Negro, ProMonumenta, Reportero Doc, Revista del Instituto de Estudios Bercianos, Tierras de León, XL Semanal

A colección dixital ofertada a través de eBiblio conta con máis diarios e máis revistas